Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

Yeditepe Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1. Not Dökümü (Transcript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı,
katıldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı
(kapalı zarf içinde).

2. İlgili yılın LYS Sonuçları

3. İlgili yılın ÖSYS Sonuçları

4. Yurtdışı kontenjanlara başvurularda, 2. ve 3. maddelerde belirtilen belgelerin
eşdeğerleri

5. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.

6. Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş amacıyla başvuran adaylar için, üniversitenin
YÖK tarafından onaylı denklik belgesi.

7. Yurtiçinden başvuran adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan
alacakları disiplin durumunu belirten belge.

8. Öğrencilerin “transcript”lerinde yer alan derslerin ders tanımları.

9. Varsa TOEFL ya da eşdeğer sınavların sonuçlarını gösterir belge.

DİKKAT!

Devamını oku

Sonbahar Dönemi 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Yatay Geçiş Başvuruları: 1-11 Temmuz 2014

Sonuçların İlanı: 16 Eylül 2014

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş İntibak İşlemleri, Öğrenim Süresi, Burslar ve Ücretler

*İntibak İşlemleri

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları programda almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Önceki programda alınan dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır.

*Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile program değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.


*Burslar ve Ücretler

Bir programda burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş için İngilizce Yeterlilik Sınavı

ODTÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini başvuru sırasında belgelemesi zorunludur.
Adaylar, ODTÜ İYS veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınav sonuçlarından herhangi birinden alacakları geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan sadece İngilizce Hazırlık ve birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler Temel İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yurt Dışından Yurt İçine Yatay Geçiş Koşulları

1- Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

2- Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu açıklamaların değerlendirme bölümünde belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

Devamını oku

İletişim

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Çırağan Caddesi N0:4-6 Beşiktaş-İSTANBUL

Şule TARAKÇIOĞLU

Telefon :(0212) 381 02 56 sule.tarakcioglu@bahcesehir.edu.tr

Devamını oku

Uludağ Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans/Lisans Yurtdışı ve Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru Koşulları
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans/Lisans Yurtdışı ve Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru Koşulları
Yatay Geçiş Kontenjanları İçin TIKLAYINIZ.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi İçin TIKLAYINIZ.
İstenen Belgeler İçin TIKLAYINIZ.
Aranan Şartlar İçin TIKLAYINIZ.
Lisans Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Önlisans Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Hazırlık Sınıfları İçin TIKLAYINIZ.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Genel Hükümler

-Denklik: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı kurum ve programının YÖK tarafından denkliğinin tanınıyor olması gerekir.

-Eşdeğerlik: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının Sabancı Üniversitesi lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.

-Dönem: Başvuran adayların, hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.

-Not Ortalaması: Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olmalıdır. 4'lük veya 100’lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerden başvuran adayların, üniversitelerinden resmi bir açıklama ve/veya not dönüşüm tablosu vermeleri gerekir.

-Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Başvuru Formu
Formlar sayfasından temin edilir. Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.

2. Not belgesi
Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez).ODTÜ içinden başvuru yapan adayların not belgesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başvurusuna eklenir.

3. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi
ODTÜ içinden başvuru yapan adayların not belgesi ve ÖSYS sonuç belgesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başvurusuna eklenir.

Devamını oku

açık ve uzaktan öğretimde yatay geçiş

herhangi bir açık veya uzaktan öğretimden diğer bir açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. fakat açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının (yani bölümünün) o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Devamını oku

İletişim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Universiteler Mah. Dumlıpınar Bulv. No:1
06800 Çankaya/ Ankara
Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti : oidb@metu.edu.tr

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi 2017-2018 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Güz Yarıyılı
Başvurular
Başlangıç:11 Temmuz 2014
Bitiş:29 Ağustos 2014

Başvuruların Değerlendirmesi
Başlangıç:01 Eylül 2014
Bitiş:05 Eylül 2014

Sonuçların İlanı:09 Eylül 2014

Asıl Liste Kayıt Tarihi
Başlangıç:10 Eylül 2014
Bitiş:12 Eylül 2014

Yedek Liste Kayıt Tarihi
Başlangıç:16 Eylül 2014
Bitiş:18 Eylül 2014

Devamını oku

İlkbahar Dönemi 2013-2014 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

BAŞVURU TARİHLERİ: 3-6 Şubat 2014

Başvuru tarihleri, ilgili yılın akademik takviminde de belirtilmektedir.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş İntibak İşlemleri

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili derslerden muafiyet sağlar.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Süreci

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

Programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adreste yer alan yatay geçiş başvuru formunu dolduracaktır.
https://application.metu.edu.tr/

Öğrenciler, ekranda listelenen yatay geçiş programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. En fazla 5 program tercihi yapılabilir.

Elektronik ortamda yapılan başvurunun değerlendirmeye alınması için aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Başvuru Birimine elden ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş Evrak Teslimi

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak üniversiteye elden (Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne) ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu durumda olan adayların bilgileri internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.

Devamını oku

Acıbadem Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru İçin Gereli Belgeler

-Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.​​
-Öğrenci Belgesi:
-ÖSYS/DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi
-Lise Diploması Kopyası
-Kimlik Belgesi Kopyası
-Dil Yeterlik Belgesi: Başvurulan lisans programı için varsa istenen yeterlik belgesinin aslı.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

*ODTÜ Öğrencileri
Mimarlık Fakültesine başvuran öğrenciler hariç olmak üzere ODTÜ öğrencileri başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (transkript vb.) sunmayacaktır.

*ODTÜ Dışından Öğrenciler
-Not belgesi: Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript). Fotokopi kabul edilmez.

-ÖSYS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi : Öğrencinin üniversitesine kabulünde sunduğu sınav sonuç belgesi (öğrenimlerini yurt dışında gören TC/KKTC uyruklu öğrenciler için yukarıda belirtilen koşullarla)

-Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylara 21 Şubat 2014 tarihinde ilgili internet adresinden bildirim yapılır.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıdaki Linkten Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz.

http://oidb.metu.edu.tr/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yurt Dışı Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

-Başvuru Formu (Başvuru formu ekteki gibidir.)
-Onaylı Transkript
-Onaylı Ders İçerikleri
-Öğrenci Belgesi
-Disiplin cezası almadığına dair belge
-Okuduğu Yükseköğretim kurumunun not değerlendirme sisteminin belirtildiği belge veya yönetmelik
-ÖSYS Sonuç Belgesi veya yerine geçen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
-İngilizce Hazırlık Sınıfı’ ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge
-Denklik Belgesi; Yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun ve ilgili programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olduğuna dair belge
-Yatay geçiş başvuru ücreti dekontu (Üniversitemizin muhasebe birimine 50 TL yatırarak alacakları makbuz ile öğrenci işlerine şahsen başvuruda bulunacaklardır. Yatay geçiş başvuru ücreti, başvuru kabul görmediği ya da başvurudan vazgeçildiği durumda iade edilmeyecektir.)

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

Genel Kurallar
- Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına yapılabilir.
- Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
- Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği
yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans
programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranır.

Öğretim Süresi
- Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu
bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans
programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Ulaşabileceğiniz Tüm Bilgiler Aşağıdaki Ekte Mevcuttur

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi ve onaylı
belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter
tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

1-Başvuru formu ile bir adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)
4- Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge
5- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not
ortalamasını gösterir belge
6- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge
7- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders
içeriklerini gösterir belge
8- Lise diplomasının fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise

Devamını oku

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirlenir?

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Öndeğerlendirme sonucunda, başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan ODTÜ öğrencilerine e-posta yolu ile bilgi iletilecek, ODTÜ dışından öğrenciler ilgili web sayfasından duyurulacaktır.

Öndeğerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu kabul edilmeyen adaylara başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.

Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilen adaylardan başvurusu kabul edilenler, 16 Eylül 2014 tarihinde ilgili web sayfasından duyurulacaktır.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yurt İçi Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

*Onaylı Transkript
*Onaylı Ders İçerikleri
*Öğrenci Belgesi
*Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği Yükseköğretim kurumunu belirten *ÖSYS sonuç belgesi
*Disiplin cezası almadığına dair belge
*Okuduğu Yükseköğretim kurumunun not değerlendirme sisteminin belirtildiği belge veya yönetmelik
*İngilizce Hazırlık Sınıfı’ ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge
*Yatay geçiş başvuru ücreti dekontu (Üniversitemizin muhasebe birimine 50 TL yatırarak alacakları makbuz ile öğrenci işlerine şahsen başvuruda bulunacaklardır. Yatay geçiş başvuru ücreti, başvuru kabul görmediği ya da başvurudan vazgeçildiği durumda iade edilmeyecektir.)

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş İçin Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir. Bir programda burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

1- Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Devamını oku

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş için iki ayrı yöntem uygulanıyor:

-Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. 2014-2015 yılından önce Bilgi Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

-Başarı Koşullarına Göre İç Yatay Geçiş

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1- Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3- Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış)

4- Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge

5- İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

6- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge

7- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programının öğrenim dilini gösterir belge

8- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge

9- Lise diplomasının fotokopisi.

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi

*İntibak İşlemleri


Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi gerçekleştirilebilir.

*Öğrenim Süresi

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Kurumlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre Kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Kurum Dışı Yatay Geçiş Koşulları

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans
ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler
çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak DOÜ diploma
programlarına yatay geçiş yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler DOÜ diploma programlarına
yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde DOÜ
diploma programlarına geçiş için başvurabilirler. Bu başvurular yurt içi yatay geçiş hükümlerine göre
değerlendirilir.

Devamını oku

AÖF Yatay Geçiş Başvuru Koşulları Nelerdir?

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Not: Başvuru tarihleri 15 gün öncesinden ilan edilmek zorundadır. Geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversitenin web sitesini takip ediniz.


Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. Her üniversitenin yatay geçiş koşulları web sayfasında yer almaktadır, genellikle benzerdirler.

Devamını oku

YÖK'ten Yatay Geçişler için Açıklama

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına Ait Yatay Geçiş Duyuruları

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararı.Devamını oku

İletişim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çankırı Caddesi – Çiçek Sokak No:3 Ulus / ANKARAYatay Geçiş Ofisi Bilgisayar İşletmeni Ahmet ŞİMŞEK (0 312 324 15 55 / 1371)

Devamını oku

Balıkesir Üniversitesi/ Tüm duyurular

22.02.17 : Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (tömer) Sınav Duyurusu

10.01.17 : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Puanına Göre Önlisans Yatay Geçiş Başvuru Kontenjanları Ve Takvimi

09.01.17 : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bil. Ens. İş Sağlığı Ve Güvenliği Iı. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları Güncellenmiştir.

29.12.16 : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan Ve Başvuru Koşulları

27.12.16 : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Madde 1 (osym Puanına) Göre Yatay Geçiş Başvuruları

20.12.16 : 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Gelen Öğrencilerin Dikkatine!

30.11.16 : Milli Savunma Üniversitesi Bünyesindeki Harp Okulları Ve Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımı

11.10.16 : Üniversitemiz Yurt Kontenjanları Duyurusu!

29.08.16 : Ders Seçimleri İle İlgili Duyuru

15.08.16 : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Kayıtları İle İlgili Duyuru

Devamını oku

Bahçeşehir Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1- Yatay Geçiş Başvuru Formu (http://bahcesehir.edu.tr/idaribirimler/ogrenciisleri/formlar )
2- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (Kapalı Zarf içinde, mühürlü)
3- Ders içerikleri (Farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe ya da İngilizce çeviri yapılması gerekmektedir.)
4- Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
5- Öğrenci Belgesi.
6- Dil Yeterlik Belgesi: Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (TOEFL- (PBT-537) (IBT-74) veya IELTS-6) Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puan belgesini başvuru sırasında belgelemesi veya Bahçeşehir Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerinden getirecekleri Dil Yeterlilik Belgesi.

Devamını oku

Sakarya Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Madde 1- (1) Bu Senato Esaslarının amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Sakarya Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından Sakarya Üniversitesine yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Senato Esasları, önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, bu esasların sadece Beşinci Bölümü’ndeki düzenlemeler kapsamında yapılır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Senato Esaslarında geçen;
1. Akademik Birim: Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunu,

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Yurt Dışı Yatay Geçiş Koşulları

DOÜ diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken
asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

(a) Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı
programın, önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması
gerekir.

(b) Adayın yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği
diploma programına eşdeğerliğinin DOÜ tarafından kabul edilmesi gerekir.

(c) Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci
statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak
yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

(d) Adayın, yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına kabulünde
Türkiye’de yapılan üniversite yerleştirme sınavları sonucundaki taban puana sahip adaylar, yurt

Devamını oku

İletişim

İzmir Üniversitesi - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı
Adres : Gürsel Aksel Bulvarı no:14 35340 Üçkuyular-İZMİR

Tel : 232- 246 49 49232- 246 49 49
Faks :232- 224 09 09

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yatay Geçiş ile Alakalı Özel Durumlar

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Yatay Geçiş ile Alakalı Özel Durumlar

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli
olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,
eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-
öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına
girişteki merkezi yerleştirme puanları, DOÜ diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban
puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin anne veya babasının, devlet
hizmetinde görevli ise, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi 2017 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.
Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Devamını oku

Marmara Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Kesin Kayıt işlemleri;31.08.2016-02.09.2016: Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş asil kayıtları (Kayıtlar birimlerde alınacaktır. Belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.)

05.09.2016 : Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş yedek kontenjan ilanı

06.09.2016-07.09.2016: Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş yedek kaydı

Yukarıda verilen tarihlerde ilgili birime şahsen başvuru yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylardan kayıt dilekçesi alınarak kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.
Bunun dışında adaylar belge getirmeyecektir. Öğrenci dosya istenmesi ve nakil işlemleri üniversitemizin karşı üniversite ile yapacağı yazışmayla gerçekleşecektir.03.08.2016 İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.

03.08.2016 Almanca Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.
03.08.2016 Fransızca Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yurt Dışı Yatay Geçiş Koşulları

2014-2015 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK'ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS'de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS'de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

Devamını oku