Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

A) İngilizce Yeterlik Sınavı
İTÜ’nün Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

B) Koşullar
İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'ne ve İTÜ Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal %30 ve %100 İngilizce Programlar Arasındaki Geçişlerde Uygulanacak Kurallar*'a uyulması gerekmektedir.

C) Gerekli Belgeler
İTÜ içinden yapılacak başvurularda herhangi bir belge sunulması gerekmez. İTÜ’nün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının web üzerinden (sistemden) yapılması gerekmektedir.

D) Başvuru Tarihleri : 15 Temmuz - 26 Ağustos 2014
İTÜ’nün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak başvurular, web üzerinden (sistemden) 26 Ağustos 2014 (dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

E)Farklı Merkezi Yerleştirme Puan Türü ile Öğrenci Kabul Eden Diploma Programları Arasında Yatay Geçiş

Devamını oku

Balıkesir Üniversitesi Yurt Dışı Yatay Geçiş Yönergesi

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi 2017-2018 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

Adnan Menderes Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dışında, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu öğrenciler, katkı payı esaslarına tabi olur.

Devamını oku

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Kurum İçi yatay geçiş
Başvuruları takvimde belirtilen tarihlerde, belirtilen
belgeler ile Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına Şahsen veya Posta
yolu ile başvurabilir. (Disiplin Cezası alan Öğrenciler Yatay Geçiş başvurusunda bulunamazlar)


Kurumlararası Yatay Geçiş:
BELİRTİLEN TARİHLERDE ONLİNE BAŞVURU YAPMAYAN ADAYLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
Başvuru Tarihi ve Başvuru Yeri.
Online başvuru tarihleri arasında www.ytg.sakarya.edu.tr adresinden
başvurular yapılacaktır. İnternetten yapılan başvuru sonlandırıldıktan sonra alınan Online başvuru formu
ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri, en geç son kayıt gününe kadar,
Sakarya Üniversitesi Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı
Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA
Adresine posta yolu ile veya şahsen iletilmesi gerekmektedir. Evrakları gönderilemeyen
başvurular değerlendirme dışı kalacaktır. Posta nedeniyle geciken başvurular
değerlendirilmeye alınmaz.

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS YERLEŞTİRME Sınav Sonuç belgesinin onaylı veya internet çıktısı.

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları ve Değerlendirmesi

Öğrenci alan bölümlere başvurular 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında, ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru yapılacak Fakülte/Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamını oku

AÖF Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Devamını oku

Erciyes Üniversitesi 2017-2018 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihi
Başlangıç:12/01/2015
Bitiş:30/01/2015

Değerlendirme Tarihi
Başlangıç:02/02/2015
Bitiş:05/02/2015

Sonuç İlan Tarihi:06/02/2015

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:09/02/2015
Bitiş:13/02/2015

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:16/02/2015
Bitiş:20/02/2015

Devamını oku

Yıldız teknik üniversitesi yatay geçiş takvimi

Kurum İçi Yatay Geçiş (İç Transfer)

1- Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusu Yapacaklar İçin Başvuru ve Kayıt İşlemleri (2016-2017)

2- Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvurusu Kabul Edilecek Programlar (2016-2017)

3-Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurularında Dikkate Alınacak Yurtiçi Üniversitelerin En Düşük Puanları (2016-2017)

Kurumlararası Yatay Geçiş (Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına Göre)

1-YTU K.Arası Yatay Gecis Basvuru Takvimi ve Basvuru Kosulları (2016-2017)

2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (2016-2017)

3-YTÜ K.Arası Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt İşlemleri (2016-2017)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (LYS İle Yerleştiği Yıldaki Taban Puanına Göre)

1-Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri(2016-2017)

2-Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurularında Dikkate Alınacak Puanlar ve Kontenjanlar(2016-2017)

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Adnan Menders Üniversitesi Yatay Geçişe ile ilgili tarihler;


Başvuru Tarihi :15.07.2014-15.08.2014

Önlisans ve lisans programlarına başvuru sonuçlarının ilanı :22.08.2014

Asıl olarak yerleşenlerin kayıtları :27.08.2014-29.08.2014

Yedek olarak yerleşenlerin kayıtları: :04.09.2014-05.09.2014

İngilizce Yeterlik Sınavı Tarihi: :10.09.2014

Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi: :26.09.2014

Devamını oku

Bülent Ecevit Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş ile İlgili Açıklamalar

1.Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

2.İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

3.Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

4.Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. (Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu ile Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokuluna yapılacak başvurular, okul müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.)

5.Son başvuru tarihi olan 30/01/2015 tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

Devamını oku

Atatürk Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Tarihleri

-Tıp Fakültesi
Başvuru Başlangıç:21.07.2014
Başvuru Bitiş:25.07.2014

Değerlendirme Başlangıç:08.08.2014
Değerlendirme Bitiş:08.08.2014

Sonuçların İlanı:08.08.2014

Kesin Kayıt Başlangıç:11.08.2014
Kesin Kayıt Bitiş:12.08.2014

Yedek Kayıt Başlangıç:14.08.2014
Yedek Kayıt Bitiş:15.08.2014

-Diş Hekimliği Fakültesi
Başvuru Başlangıç:11.08.2014
Başvuru Bitiş:15.08.2014

Değerlendirme Başlangıç:22.08.2014
Değerlendirme Bitiş:22.08.2014

Sonuçların İlanı:22.08.2014

Kesin Kayıt Başlangıç:01.09.2014
Kesin Kayıt Bitiş:03.09.2014

Yedek Kayıt Başlangıç:04.09.2014
Yedek Kayıt Bitiş:05.09.2014

-Diğer Birimler
Başvuru Başlangıç:18.08.2014
Başvuru Bitiş:29.08.2014

Değerlendirme Başlangıç:05.09.2014
Değerlendirme Bitiş:05.09.2014

Sonuçların İlanı:05.09.2014

Kesin Kayıt Başlangıç:08.09.2014
Kesin Kayıt Bitiş:10.09.2014

Yedek Kayıt Başlangıç:11.09.2014
Yedek Kayıt Bitiş:12.09.2014

Devamını oku

Anadolu Üniversitesine Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniveristesi yatay geçiş başvurusu adımları aşağıda yazmaktadır;

* Başvuru şartlarını taşıyorsanız internet başvurunuzu yapmalısınız.
* Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayınız.
* Öğrenim bedellerini bankaya yatırınız.
* AÖF bürosuna giderek kaydınızı yaptırınız.

Bu adımlar hakkında ayrıntılı bilgi almak ve internet başvurunuzu yaparak işlemlere başlamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://kayit.anadolu.edu.tr/tr/BasvuruYeni/MenuYatayGecis.aspx

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Bahsedilen Belgeye ve Yatay Geçişle İlgili Tüm Detaylara Aşağıdaki Adresten Ulaşmanız Mümkündür:

http://ogris.gazi.edu.tr/posts/view/title/yatay-gecis-basvurulari-hakkinda-duyuru-%282014-2015%29-106000

Devamını oku

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

*Başvuru Formu (http://oidb.metu.edu.tr/formlar web sayfasından temin edilebilir)
*Öğrenci belgesi (belgede daha önce “merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair” açıklama notu bulunmalıdır)
*Not dökümü/ transkript (ara sınıflardan başvuru yapanlar için)
*Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından temin edilebilir)
*Üniversite kataloğunda yer alan, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi (ara sınıflardan başvuru yapanlar için)
*Nüfus cüzdan fotokopisi

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1.Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi.

2.Lise Diploması Onaylı örneği.

3.Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)

4.Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5.ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

6.Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

Devamını oku

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1- Başvurular dilekçe ile İlgili Müdürlüklere yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi
dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.
2- Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanan transkript
kapalı zarf içinde sunulmalıdır. 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer
olduğunun onaylı belgesi,
3- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan onaylı öğretim planları ve ders içerikleri,
4- Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca
tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin
asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan
(dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
5- Yurt dışından yapılan başvurularda, ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim

Devamını oku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Başvuru, Değerlendirme, Sonuçların İlanı

(1) Başvuru:
Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Değerlendirme:
Geçerli başvurusu olan tüm adaylarla ilgili ön değerlendirme; isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır ve yatay geçiş işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Başvuruların değerlendirilmesinde, aynı puan türündeki programlara geçiş için genel not ortalamasının %60’ı ve merkezi yerleştirme puanının %40’ı; farklı puan türlerindeki programlara geçiş için ise genel not ortalamasının %30’u ve merkezi yerleştirme puanının %70’i esas alınarak başarı puanları hesaplanır ve kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır.

(3) Sonuçların İlanı:

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Değerlendirme

Değerlendirme, başvuran adayların ÖSS’de almış oldukları puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanına (YP) göre yapılır. Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla yerleştirilen öğrenciler de daha önceki yıllarda üniversitemize müraacat etmek için gerekli olan en düşük YGS puanına sahip olmalıdır. Ayrıca adaylar ilgili birimlerce sınav ya da mülakata tabi tutulacak, başarılı olan adayların yatay geçişleri yapılacaktır.

Başvurular Rektörlükçe oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

-Üniversitelere kontenjan ayrılması
Kontenjan sayısı kadar, farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, başvuranların öğrenim gördükleri üniversiteler arasından ve ÖSS puanlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlenir.

-Yerleştirme puanlarının (YP) hesaplanması

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

1- Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması
(4.00 üzerinden değerlendirildiğinde eşdeğer not 2.30) gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde gerekli
hallerde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu
kullanılır.
2- Bu maddenin 2. fıkrasında yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları 2. fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi
bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
3- Daha önce disiplin cezası almamış olmak.

Devamını oku

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

yatay geçişler sonuçları nasıl öğrenilir?

Her bölümün yatay geçiş için başvuran adaylarının değerlendirme sonuçları, ilgili üniversitenin resmi internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

Devamını oku

Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların Alınması
(1) Yatay Geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine yapılır.
(2) Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilmesinden sonra ilgili komisyon tarafından evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Değerlendirme
(1) Başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte / Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2)Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri

Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 01 Eylül 2014 tarihinde, Üniversitemiz web sayfasında, yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili birimin web sayfasında ilan
edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak ilgili birim tarafından tebliğ edilir.


KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge
2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf
ile şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN
İNTİBAKLARININ YAPILMASI
Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt ve intibak işlemleri 02-05 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.


YEDEK ADAYLARIN İLANI

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Son Dört Yıla Ait Taban Puanları

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları Genel İlkeleri

1- Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında
yapılır.(Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin
en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)
2- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki ile
son iki yarıyıllarına yatay geçiş yapılmaz.
3- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan
öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın
ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıdaki ekten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Yurt Dışından Yatay Geçiş Koşulları

1- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının,
eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (KKTC’deki Üniversitelerden başvuracak
adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir)
2- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş
yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt
dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında
değerlendirilir
3- Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olanlardan ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen
muadil sayılan sınavlar ve puanları almaları gerekir.

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi 2017-2018 Kurumlar İçi Yatay Geçiş Koşulları

Adnan Menderes Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşullar;

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

ADÜ bünyesinde aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türüyle öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin GANO’sunun en az 2.5 olması gerekir.

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesine Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular posta yoluyla veya elden ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Konservatuvar Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Devamını oku

YÖK’ten öğrenciler için yatay geçiş rehberi

Üniversite içi, üniversiteler arası ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişler nasıl yapılacak? YÖK, yatay geçişle ilgili tüm merak edilenler için öğrencilere yatay geçiş rehberi hazırladı. İşte YÖK’ün yayınlamış olduğu yatay geçiş rehberi…


Üniversite öğrencilerinin farklı puan türleri arasındaki yatay geçişleri kolaylaştıran ve kontenjanı artıran YÖK, öğrenciler için geçişlere ilişkin ayrıntıların yer aldığı rehber hazırladı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan rehbere göre, yatay geçişler üniversite içi, üniversiteler arası ve merkezi yerleştirme puanıyla olmak üzere 3 şekilde yapılacak.

Üniversite içi programlar arası geçişler, üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun, eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılacak.

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

Adnan Menderes Üniversitesi yatay geçiş başvurusu için istenen belgeler şunlardır;

Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe,
Transkript; başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren belge,
Ders içeriklerini gösteren belge,
ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
Disiplin cezası almadığına dair belge,
İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek için başvuran adaylardan bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçtiğine ilişkin belge,
Hazırlık sınıfı bulunan birimlere başvuranlardan yabancı dil seviyesini gösteren belge.

Devamını oku

İzmir Üniversitesi

İzmir Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1-Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

2-İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.

3-Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
a- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
b- Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Belge Teslim Adresi

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Yatay Geçiş Ofisi

Teknikokullar 06500- ANKARA / TÜRKiYE

Devamını oku

TSK ve Polis Akademisinde Yatay Geçiş

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
Bu kapsama girmeyen ama bir gerekçe ile birinci fıkra bu yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

*ÖSYM ile;
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi
Başlangıç:21 Temmuz 2014
Bitiş:29 Ağustos 2014

Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi:08 Eylül 2014

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:10 Eylül 2014
Bitiş:12 Eylül 2014

*Kurumlar Arası;
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi
Başlangıç:07.07.2014
Bitiş:22.08.2014

Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi:02.09.2014

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:08.09.2014
Bitiş:10.09.2014

Yatay Geçiş Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:11.09.2014
Bitiş:12.09.2014

-Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurularda, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır)

Devamını oku

Kurum İçi Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

(1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

Devamını oku

Gazi Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

BAŞVURU TAKVİMİ
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
Gazi Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihleri
Başlangıç Bitiş
25/7/2016 29/7/2016

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversiteye (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına) şahsen müracaat edilerek yapılır. Posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SONUÇLARIN İLANI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Gazi Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının
İlanı ve (Tıp Fakültesi Hariç) Kayıt Takvimi

Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
15.08.2016 29.08.2016 31.08.2016 01.09.2016 02.09.2016

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
22.08.2016 24.08.2016 25.08.2016 26.08.2016

Katkı Payı Ödemeleri

Devamını oku