Yatay Geçişler

kurum içi programlar arası yatay geçiş

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Devamını oku

Yatay Geçiş Genel İlkeleri- kontenjan, geçişler, başvuru ve değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak programı

Genel İlkeler
Kontenjan
MADDE 5(1)(2)Yatay geçiş farklı iki ünüversitenin bölümleri arasında ya da aynı üniversite içindeki bölümler arasında yapılabilir, ancak önceden ilan edilmiş olan kontenjan ve şartlar çerçevesinde.
Eğer bir bölümde ösym tarafından yapılan yerleştirmeler sırasında kontenjan sınırlaması yoksa, yatay geçiş geçişlerde de kontenjan sınırlaması olmaz.

Geçişler
MADDE 6(1)Önlisans bölümlerinin ilk dönemi ile son dönemi, lisans bölümlerinin ilk iki dönemi (yani birinci sınıfı) ile lisans bölümlerinin son iki döneminde (yani dördüncü sınıfta)yatay geçiş yapılamaz.
(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Devamını oku