Yatay Geçişler

Yeditepe Üniversitesi 2017 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.
Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.
Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçişdir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yaınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ ve BAHAR YARIYILI LİSANS PROGRAMLARINA KURUMİÇİ VEKURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ, KONTENJANLARI, BAŞVURU FORMU, TEMEL İLKE VE KURALLARI
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programlarına Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Başvuru, Değerlendirme ve İlan Takvimi
KURUMİÇİ Yatay Geçiş
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Sistemine ve Özel Yetenek Sınavına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarının Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Sistemine ve Özel Yetenek Sınavına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarının Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE Yatay Geçiş
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programlarına Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Temel İlke ve Kurallar

Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Lisans Programlarına Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş Temel İlke ve Kurallar

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE KURUMLARARASI Yatay Geçiş
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Sistemine ve Özel Yetenek Sınavına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarının (Genel Not Ortalamasına Göre) Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
Yeditepe Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programlarına Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

DİKEY GEÇİŞ
Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Konular