Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

Uludağ Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, matbu dilekçeyle Uludağ Üniversitesinin ilgili birimine, ilan edilen tarihler arasında şahsen veya yetkili temsilci aracılığı ile yapılır, posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dilekçesine aşağıdaki ilan edilmiş olan belgeler de eklenmelidir.

Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz.

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Kontenjanları

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi http://obs.sdu.edu.tr adresinden Kurumlararası Yatay Geçiş
linki tıklanarak TC Kimlik No ve şifre yazılıp listele butonuna basılacaktır. Açılan sayfada
istenilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra
bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır
butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır ve başvuru belgelerine eklenir.
2. Not belgesi (Transkript)
3. Onaylı Ders içerikleri.
4. ÖSYS sınav sonuç belgesi.
5. Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.
6. Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası alınmadığını gösterir belge.
7. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurtdışı üniversiteleri için YÖK tarafından tanındığına dair belge .

Devamını oku

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

Kurum İçi Yatay Geçiş
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
- Başvuru Formu ( http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/duyurular/2014_YATAY/BASVURU_FORMU.pdf )
- Not Durumu Belgesi (Transkript):
- Ders plan ve içerikleri (eğitimine devam ettiği bölüme ait)
- Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt Donduran Öğrenciler İçin)


Kurumlararası Yatay Geçiş:
Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt:
- Online başvuru formu www.ytg.sakarya.edu.tr adresinden yapılması ve aşağıda
belirtilen belgelerin posta yolu ile veya şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
- Online Başvuru Formu Çıktısı.
- Not Durumu Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi
belge (kopya kabul edilmez).
- Kurumundan alacağı Ders Planı ile Ders İçeriklerinin fotokopisi ya da “bulunduğu döneme
kadar bütün derslerini almış ve başarmıştır” yazısı.

Devamını oku

Ordu Üniversitesi

Ordu Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Ege Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

Ege Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler;

Başvuru formu (Ege Üniversitesinin web sayfasından edinilebilir)
Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (Bu belgede genel akademik not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının belirtilmesi veya belirtilemiyorsa bu karşılığın gösterildiği ayrı bir belge sunulması gerekmektedir/Belge yabancı dilde ise Türkçe noter onaylı çevirisi istenecektir);

ÖSYS yerleştirme puanı ve türünü gösterir ÖSYS yerleştirme belgesinin örneği ( ÖSYS doğrulama kodu bu belgede yer almalıdır);
Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi;
Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği;

Devamını oku

Uludağ Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerde başarılı olmuş olmalıdır.
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Devamını oku

Marmara Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Marmara Üniversitesi 2014 2015 yatay geçiş başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. detaylı bilgi için marmara üniversitesi resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

başvuru başlangıç: 07.07
başvuru bitiş: 10.08

değerlendirme başlangıç: 11.08
değerlendirme bitiş: 21.08

sonuç: 22.08

kesin kayıt başlangıç: 03.09
kesin kayıt bitiş: 04.09

yedek kayıt başlangıç : 05.09
yedek kayıt bitiş: 05.09

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Kontenjanları

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş ile İlgili Özel Durumlar

Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular özel durum olarak değerlendirilir:

Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri (kontenjan dışı değerlendirme)
Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları (kontenjan dışı değerlendirilir),
Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları
Yurt dışı için belirlenen kontenjanlar
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

I. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

Devamını oku

Erciyes Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1.Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3. Yatay geçiş için öğrencinin;
a)Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
b)Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
c)Disiplin cezası almamış olmak.

4. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Tarihleri

Başvuru Başlangıç: 27.08.2014
Başvuru Bitiş: 29.08.2014

Değerlendirme Başlangıç: 01.09.2014
Değerlendirme Bitiş: 04.09.2014

Sonuç: 05.09.2014

Kesin Kayıt Başlangıç: 08.09.2014
Kesin Kayıt Bitiş: 10.09.2014

Yedek Kayıt Başlangıç: 11.09.2014
Yedek Kayıt Bitiş: 12.09.2014

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi

Cumhuruyet Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

BAŞVURULAR: 18-22 AĞUSTOS 2014

ÖN DEĞERLENDİRME VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULLARINCA KARAR ALINMASI: 26-29 AĞUSTOS 2014

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: 01 EYLÜL 2014

ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ: 02-05 EYLÜL 2014

YEDEK ADAYLARIN İLANI: 08 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ: 09-11 EYLÜL 2014

Devamını oku

Ege Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

GENEL KOŞULLAR:

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile,
Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve son yılına
geçiş yapılamaz.
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci
öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler
ikinci öğretim ücreti öderler.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi

Devamını oku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi
2. ÖSYS Sonuç belgesi çıktısı
3. Onaylı Not Durum Belgesi (transkript). (yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir)
4. Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge (Yabancı dildeki ders içeriklerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir)
5. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
6. Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS).
7. Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı Yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşullarında belirtilen sonuç belgesi.
8. Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Üniversite-Fakültesini tanıtan döküman.
9. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda geç gelen ve eksik belgesi olanların müracaatları işleme konulmayacaktır.

Devamını oku

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Uludağ Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

Uludağ Üniversitesi Tarafından Yatay Geçiş Başvuruları İçin Aşağıdaki Belgeler İstenmektedir;

Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı,

Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim
gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren onaylı belge.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

Disiplin cezası almadığını gösterir belge.

Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi.(ÖSYM’nin web sayfasından alınan)

İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

Devamını oku

Bülent Ecevit Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1- Başvurular, ilgili yükseköğretim kurumlarına dilekçe ile yapılır.

2- Not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez.)

3- Onaylı ders içerikleri (Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecektir.)

4- Disiplin cezası almadığına dair belge.

5- ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Yönetmelik çerçevesinde ve söz konusu yönetmeliğin 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir ) gereğince, Gazi Üniversitesi’ne kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

1. Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapılır.

2. Fakülte-Yüksekokul arasında program ismi aynı olsa dahi yatay geçiş yapılamaz.

3. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

4. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir ( DD veya DC gibi).

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi 2017 2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Anadolu Üniveritesi 2014 2015 yatay geçiş başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. detaylı bilgi için anadolu üniversitesi resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

başvuru başlangıç: 14.07
başvuru bitiş: 26.08

değerlendirme başlangıç: 27.08
değerlendirme bitiş: 27.08

sonuç: 28.08

kesin kayıt başlangıç: 01.09
kesin kayıt bitiş: 02.09

yedek kayıt başlangıç : 04.09
yedek kayıt bitiş: 05.09

Devamını oku

Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İlgili birime (Dekanlık/Müdürlük) hitaben yazılmış dilekçe ekinde;

1) Not dokümanı

2) Disiplin durumunu gösterir belge,

3) ÖSYM çıktısı (kazandı belgesi),

4) Ders içerikleri

Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten halen öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim programına;

a) ÖSYM tarafından yerleştirilmişler ise ÖSYM yerleştirme belgesini,

b) Kendi imkanlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun "YÖK Tarafından Tanınırlığı"na dair belgeyi dilekçeleri ekinde ilgili birimlere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Devamını oku

Akdeniz Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

Başvurular,  dilekçeyle  Akdeniz  Üniversitesinin  ilgili  yükseköğretim 
kurumuna,  ilan  edilen  tarihler  arasında  yapılır.  Dilekçede  başvurulan  öğretim  programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.  
a)  Not  Durum  Çizelgesi  (Transkript):  Başvuran  öğrencinin  ayrılacağı  kurumdan 
alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi 
belgenin aslı. 
b)  Yabancı Dil Hazırlık sınıfında  öğrenim  görmüş  öğrencilerin  Yabancı Dil Hazırlık 
Belgesinin onaylı fotokopisi.  
c)  Disiplin cezası almadığını gösterir belge.  
 
d)  Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.  
 
e)  İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim 
yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk  % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.  
f)  Yurtdışı  kurumlardan  geçiş  yapmak  isteyen  adaylar,  ayrılacağı  yükseköğretim 

Devamını oku

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Gereken not ortalaması:

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Yatay geçiş tarihleri toplu olarak:

Devamını oku

Cumhuriyet Üniversitesine Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Her üniversitenin yatay geçiş için istediği bi takım belgeler vardır. Bütün başvurular belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır

Devamını oku

Akdeniz Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş

Akdeniz Üniversitesi Yatay Geçiş Genel Koşulları;
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay
geçiş yapılamaz.
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci
öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim
diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından
başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen
öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş

Devamını oku

Ege Üniversitesine Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre başvuru için gerekli belgeler
tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yapılacaktır.
Başvurular şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz
edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi
halinde iade edilmeyecektir.
Belirtilen belgelerin, öğrencilerin okumakta oldukları
Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (İmzalı ve
ıslak mühürlü )

İstenilen belgeler iki nüsha olarak kabul edilecektir.
Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için ayrı başvuru formu dolduracaklar ve her başvuru için belirtilen gerekli belgeleri ayrıca
hazırlayacaklardır.

Devamını oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Gerekli Belgeye Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

http://ogrenci.beun.edu.tr/wp-content/uploads//2012/06/kurumicibahar14-151.pdf

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Gerekli Dosyaya Aşağıdaki Ekten Ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Yerleri

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 25 Temmuz 2014, diğer Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için 15 Ağustos 2014 tarihine kadardır.

- Başvurular, aşağıda iletişim bilgileri bulunan, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için ilgili Yüksekokul Müdürlüklerine, Fakülteler için ilgili Fakülte Dekanlıkların, Devlet Konservatuvarı için Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Diş Hekimliği Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
0322-338 73 30

-Eğitim Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
0322-338 64 34
0322-338 64 35

-Fen-Edebiyat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
0322-338 64 25

-Güzel Sanatlar Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA
0322-338 71 15

-İkt.İda.Bil.Fakültesi

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Şartları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI ŞUNLARDIR;

1- Eşdeğer düzeyde diploma programlarına (ön lisanstan ön lisans programlarına; lisans programlarından lisans programlarına) ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil olmak üzere belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçemez.
2- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.

Devamını oku

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Trankript (not dökümü) belgesi
Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (üniversitesince düzenlenmiş ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir)

2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi
(ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile ayrıca kontrol yapılacaktır. Bu amaçla adayların ÖSYM şifrelerini temin ederek başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.)

3. Başvuru formu
İlgili internet adresinden temin edilir.

4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

5. Öğrencinin geldiği programın eğitim dili belgesi (Tamamen veya kısmen İngilizce olan programlar için)

6. Onaylı ders içerikleri

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

Devamını oku

Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başvuruların alınması:05-23 Ocak 2015

Sonuçların İlanı:30 Ocak 2015

Kesin Kayıtların yapılması:02-06 Şubat 2015

Yedek Kayıtların yapılması:16-20 Şubat 2015

Devamını oku

Yatay Geçişte Yedek Olmak Nedir?

başvurular için ayrılan süre bittikten sonra, başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan dolar. bu durumda kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir sayısı kadar yedek aday ilan edilir, bu yedekler başvuru süresi içinde başvurularını yapmış fakat asıl kontenjana girememiş olanlardır. Belirlenen kesin kayıt süresi içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Devamını oku

ÖSYM Yatay Geçiş Tarihleri 2014-2015

YÖK, bütün üniversitelerin yatay geçiş başvuru tarihlerini toplu olarak yayınlamıştır. 2014-2015 yatay geçiş başvuru tarihleri,yatay geçiş sonuçlarını açıklayacakları tarihler, kesin kayıtların başlangıcı ve bitişi, yedek kayıt tarihleri,değerlendirme süreci gibi bilgilerin yer aldığı tabloyu yayına koymuştur.Aşağıda Tüm Üniversitelerin 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Mevcuttur.

Ayrıca, Yatay geçiş sonuçlarına,Sadece üniversite sitesinin ana sayfasında değil, öğrenci işleri veya fakülte sayfalarında da yer alabiliyor.2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (YÖK), Yatay Geçiş Sonuç ve Kesin/Yedek Kayıt Tarihleri 2014-2015 için TIKLAYINIZDevamını oku

Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

Kayıt İşlemleri
1) Yatay Geçiş kayıtları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılır. Belirtilen tarihler arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.
2) Başvuru sırasında üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararıyla ilgilinin yatay geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir.

Gerekli Belgeler
1)Not Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ile ders planı ve müfredatı, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
2)Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
3)ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin İnternet çıktısı,
4)Not belgeleri (Transkript) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirtilmiş ve noter onaylı belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

Devamını oku

Ordu Üniversitesi Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihi
Başlangıç:05.01.2015
Bitiş:09.02.2015

Değerlendirme Tarihi
Başlangıç:10.02.2015
Bitiş:11.02.2015

Sonuç İlanı:11.02.2015

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:12.02.2015
Başlangıç:13.02.2015

Yedek İlanı:16.02.2015

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:17.02.2015
Bitiş:18.02.2015

Devamını oku