Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

Ordu Üniversitesi Kurumiçi Yatay Geçiş Koşulları

1- Her diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kurumiçi yatay
geçiş imkanı sağlanabilir.
2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl
itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
3- Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların
değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak
istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ
A- BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçişle öğrenci kabul edilmez.
3. Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt dondurmuş) öğrenci statüsünde olmalıdır.
4. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 100 üzerinden 70 veya 4’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 4.00 üzerinden 2.70 olması şarttır.
5. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvurularda bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek başarılı olunması ve belgelenmesi gerekmektedir.

Devamını oku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.


Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavlar ve Puanları
a) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,

Devamını oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

Yatay geçiş başvuruları yatay geçiş yapılmak istenilen ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksek okullarına yapılacaktır.

Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenir. Anılan evrakların fotokopi ile çoğaltılmış nüshasına göre de değerlendirme yapılır.

Başvuru dilekçesi.
Not dökümü (transkript).
Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilir).
Öğrencisi olduğu programa yatay geçiş ile kayıtlanmadığını gösterir belge
Ders içerikleri
Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin geçiş yapmak istediği programın puan türünden aldığı puanı gösterir ÖSYM sonuç sayfası yazıcı dökümü


Not: Başvurular şahsen yapıldığı gibi posta yoluyla da yapılabilir.

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017-2018 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Tarihleri

BAŞVURU TARİHİ
Başlangıç: 07.07.2014
Bitiş:11.07.2014

DEĞERLENDİRME TARİHİ
Başlangıç:14.07.2014
Bitiş: 15.08.2014

SONUÇ İLAN TARİHİ:25.08.2014

ASİL KAYIT TARİHİ
Başlangıç:01.09.2014
Bitiş: 03.09.2014

YEDEK KAYIT TARİHİ
Başlangıç:08.09.2014
Bitiş: 10.09.2014

Devamını oku

Gediz Üniversitesi

Gediz Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Yatay Geçiş Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

Devamını oku

Yatay Geçiş ile İlgili Pratik Bilgiler

*Yatay Geçiş Yapmak İçin;
+ Üniversiteye yerleştiğiniz yıl geçmek istediğiniz üniversite ile sizin aldığınız puan arasında maksimum +15 -15 arası bir puan olmalı.
+ Okuduğunuz üniversitedeki not ortalamanız en az 2.00 olmalı.
+ Okuduğunuz üniversitede alttan kalan bir dersiniz olmamalı.

-Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır?
Yatay Geçiş birinci dönemin sonundan itibaren yapılabilir. Fakat bazı üniversiteler geçiş için dönem aralarını kabul etmeyip ilk yılın sonunda yatay geçişe izin veriyorlar. Birinci yıldan son yıla kadar geçiş yapabilirsiniz fakat son yıl geçiş yapamazsınız.

- Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?
Yatay Geçiş başvuruları yarıyıl ya da yaz döneminde geçmek istediğiniz üniversitelerin web siteleri aracılığıyla yapılır.

-Yatay Geçişte Not Ortalaması Kaç Olmalı?
Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin not ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Fakat kontenjanlı bir alım olacağından ne kadar yüksek bir nota sahipseniz geçiş yapma ihtimaliniz o kadar artacaktır.

Devamını oku

Bahçeşehir Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1- Yatay geçişler, aynı düzeydeki (eşdeğer) yükseköğretim programları arasında (lisans programlarından lisans programlarına; ön lisans programlarından ön lisans programlarına) yapılır.

2- Lisans diploma programlarının (hazırlık programı hariç) ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyıllarına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyıllarına yatay geçiş yapılamaz.

3- a) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.29/4.00 (100’lük not sisteminde en az 60/100) olması gerekir. İstenilen not ortalamasını sağlamakla birlikte, başarısız dersi / dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilirler.

Devamını oku

Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş Yurt Dışı Kontenjanlarına Başvuru

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurt içindekilere yatay geçiş

MADDE 13 – (1) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının teklifi ile Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan açılması halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından bu uygulama esaslarında belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Yatay Geçiş Yolları Nelerdir? Kaç Tane Yatay Geçiş Başvurusu Yapabilirim?

Yatay Geçiş yapmak isteyen adayların genel itibariyle merak ettikleri soruların başında,Kaç türlü yatay geçiş yöntemi vardır.Yatay geçiş şartları nelerdir? Nsıl yatay geçiş yapılabilir? Yatay geçiş yapmak için kaç puana ihtiyaç vardır? Soruları gelmekte.


YÖK yatay geçiş için 3 başvuru türü bulunmaktadır.Bunlar,

1-Kurumlar arası yatay geçiş

2-Kurumlar içi yatay geçiş

3-Merkezi yerleştirme puanlarıyla yapılabilir yatay geçiş

Devamını oku

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

I) Yurt İçi Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt (Türkiye'deki Üniversitelerden Yapılacak Başvurular)

Aşağıdaki belirtilen belgeler ile birlikte en geç 26 Ağustos 2014 (saat 17:00'a kadar) tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.


1) Online başvuru formu ( http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/yurticiyatay/basvuru/ adresinden 15 Temmuz - 26 Ağustos (saat 17:00'a kadar) 2014 tarihleri arasında önkayıt yapılması gerekmektedir. )
2) Onaylı Not belgesi (Transcript): Haziran 2014 tarihinden itibaren alınmış ve onaylı olması gerekmektedir. (Aslı olması gerekir kopya kabul edilmez.) Hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin transkriptlerinde bu dönem "Hazırlık" olarak belirtilmemişse Hazırlıkta okudukları dönemleri belirten onaylı bir yazı getirmeleri gerekmektedir.
3) Onaylı ders planı(müfredat programı) ve ders içerikleri (Aslı olması gerekir kopya kabul edilmez.)

Devamını oku

Galatasaray Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Lisans :
A- Kurum içi
-Takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile en az 3.00/4 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak,
B-Yurt içi,Kurum dışı
-Takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile en az 3.00/4 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak,
-Fransızca bilgisi için DELF B2 Belgesi sahibi olmak veya YDS Fransızca sınavından en az 80 almak.
C-Yurt dışı
-Fransız Bakaloryası veya DELF B2 sahibi olmak,
-Takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile en az 12/20 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Önlisans
A- Kurum içi, Kurum Dışı
-Takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile en az 3.00/4 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Devamını oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yatay Geçiş Kayıt Belgeleri

ÖSYM sonuç belgesi (yerleştirme)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Öğrenci kimlik kartı (geldiği üniversiteye ait)
Öğrenim ücreti dekontu (ikinci öğretim öğrencileri için)
4 adet vesikalık fotoğraf
2 adet mektup zarfı
Posta pulu (5x 1,25 TL)
Disiplin cezası olmadığına dair belge

Devamını oku

Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Yurt dışı Kontenjanlarına Başvuru

a) Yurt dışından yapılacak yatay geçiş başvurularında öğrencilerin öğretime başladıkları akademik yılda o bölüm için geçerli olan en az ÖSS/YGS/LYS puanını ya da YÖK tarafından kabul edilen uluslararası eşdeğer sınavların birinden geçerli en düşük puanı aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
b) Öğrenci geldiği yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumunda, Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (İki yarıyıl) okumuş, yılsonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yukarıda belirtilen 2. maddedeki koşulları yerine getirmiş olması şartı aranır.
c) Yurt dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlardan tayin olanlar ya da görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle dönüş yapanlar ile yurt dışında işçi olarak çalışırken yurda kesin dönüş yapanların yatay geçiş yapmak isteyen çocuklarının başvuruları genel kontenjan dâhilindedir.

Devamını oku

Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

İzmir Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları

-Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programlar arasında yapılabilir.
-Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,29 olması gerekir.
-1. sınıfa ve son sınıfa başvuru yapılamaz.
-Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalaması en yüksek öğrenciden başlayarak öğrenciler sıralanır. Diğer başvuran öğrenciler yedek olarak belirlenir.

Devamını oku

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

İzmir Üniversitesi 2017-2018 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

*YATAY GEÇİŞ (TABAN PUANA GÖRE)
-SON BAŞVURU TARİHİ
29 Ağustos 2014

-DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
1 – 9 Eylül 2014

-KABUL İLANI
12 Eylül 2014

-YATAY GEÇİŞ KAYITLARI
15 Eylül – 17 Eylül 2014

-YATAY GEÇİŞ KAYITLARI (yedek liste)
18 – 19 Eylül 2014

*YATAY GEÇİŞ (TABAN PUANA GÖRE)(TIP FAKÜLTESİ)
-SON BAŞVURU TARİHİ
29 Ağustos 2014

-DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
1 – 2 Eylül 2014

-KABUL İLANI
3 Eylül 2014

-YATAY GEÇİŞ KAYITLARI
3 – 4 Eylül 2014

-YATAY GEÇİŞ KAYITLARI (yedek liste)
5 Eylül 2014

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yatay Geçiş Koşulları

-Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

-Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi*: Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır (Posta ile yapılan başvurularda, eksik veya gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır).

2- Onaylı Not belgesi (transkript): Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

4- ÖSYM Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktıları)

5- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

6- Öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu üniversitesinden alacağı kayıtlanma şeklini belirtir yazı veya öğrenci belgesi.

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Devamını oku

ÖSYM Yatay Geçiş Şartları 2014

ÖSYM Puanıyla Yatay Geçiş Koşulları 2014


ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş Nasıl Yapılır? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin Ek Madde 1'in 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanmasına ilişkin 02.10.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı alınmış bulunmaktadır.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, ÖSYM Yatay Geçiş Şartları ve Uygulama Esasları yazısı için TIKLAYINIZ

ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş Yapmak için Hangi Belgeler Gerekiyor?

Devamını oku

İzmir Üniversitesi 2017-2018 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
14 Temmuz 2014

SON BAŞVURU TARİHİ
15 Ağustos 2014

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
18 – 25 Ağustos 2014

KABUL İLANI
26 Ağustos 2014

YATAY GEÇİŞ KAYITLARI
28 Ağustos – 1 Eylül 2014

YATAY GEÇİŞ KAYITLARI (yedek liste)
2 – 3 Eylül 2014

Devamını oku

Acıbadem Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Kontenjanları

Herhangi bir diploma programının kontenjanı, ilgili yılın ÖSYM kontenjanının %30 u kadardır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan kadar adayın yatay geçiş başvurusu kabul edilir.​Aşağıdaki linkten bahsi geçen sayfaya ulaşabilirsiniz;
http://www.acibadem.edu.tr/tr-tr/haberler-duyurular/Documents/2009-2013-TAVAN-TABAN-PUANLARI.pdf

Devamını oku

Yatay Geçiş Hangi Zaman Yapılır?

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Hazırlık sınıfı hariçtir)

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

-Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.


-İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı 09 Eylül 2014 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde http://www.sis.itu.edu.tr/ ilan edilecektir.

Devamını oku

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Alttan Dersi Olupta Yatay Geçiş Yapanların Durumu Nedir?

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihi
Başlangıç:07.07.2014
Bitiş:08.08.2014

Değerlendirme Tarihi
Başlangıç:11.08.2014
Bitiş:15.08.2014

Sonuçların Değerlendirilmesi:22.08.2014

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:26.08.2014
Bitiş:29.08.2014

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:08.09.2014
Bitiş:10.09.2014

NOT: Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuru tarihi 29.08.2014 Cuma gününe kadar devam edecektir.

Devamını oku

Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

Başvuru Tarihleri: 15 Temmuz - 26 Ağustos 2014

Tüm belgeler tamamlanmış olarak 26 Ağustos 2014 (dahil) tarihine kadar İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz.

Devamını oku

YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği 2014

YÖK Yüksek Lisans Yatay Geçiş Yönetmeliği Yeni,YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği 2014 Lisans,Yüksek Lisansta Yatay Geçiş Var mı...

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar:


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için TIKLAYINIZ

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş YGS/LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar

a) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş kontenjanlarına ÖSS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. Liseyi Türkiye’de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olan ve Özel Durumlar için yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapacak olan TC veya KKTC olan adaylar da Özel Durumlar için yatay geçiş kontenjanlarına YGS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır.
b) Yatay geçişte gözönüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu ÖSS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı gözönüne alınır.
c) Kurumlararası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari YGS/LYS puanına ilişkin koşullar ilgili Yönetim Kurulları tarafından belirlenir.
d) Meslek Yüksekokulu programlarına yatay geçiş yapmak için başvuranlarda 4702 sayılı Kanun gereği YGS/LYS puanı şartı aranmaz.

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

Genel Kurallar
- Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş, yükseköğretim kurumlarının merkezi yerleştirme puanına göre öğrenci alan lisans programları arasında yılda bir kez yalnız güz dönemlerinde yapılır.
- Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip yerleştirildiği programa kayıt olduğu yıl itibarıyla, geçmek istediği lisans programı için geçerli olan
puan türünde aldığı yerleştirme puanının, Yeditepe Üniversitesinin yatay geçiş yapılmak istenen lisans programının en düşük puanına eşit ya da yüksek olması şartı aranır.
- Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmak koşuluyla, lisans programlarının hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil ara sınıflara yapılabilir.

Devamını oku

Acıbadem Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Öğrencilerin başvuru koşullarına uygunlukları Öğrenci Hizmetleri tarafından incelenir.

Kayıt Durumu: Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir.
Öğrenim Süresi: Aday hazırlık sınıfları da dahil tüm ara sınıflarda başvuruda bulunabilir.
Taban Puan: Adayın kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği ACU lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan adaylar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. DGS kontenjanlarından yerleşenler için bu uygulama DGS puanlarıyla işleme alınır. Geçmek istenilen programa, öğrencinin halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse başvuru yapılamaz.
Dil Yeterlik: Tıp Fakültesine başvuran öğrencilerin varsa dil yeterlik koşulunu sağlaması gerekir. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

Devamını oku

yatay geçiş ne zaman yapılabilir?

GNO ile yapılan yatay geçişlerde önlisans programlarının ilk dönemi ile son dönemi yapılamaz, lisans programlarında ise ilk iki dönemde (yani birinci sınıfta)ve son iki dönemde (yani son sınıfta) yapılamaz.
merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yapılan yatay geçişlerde ise, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, her dönemin balamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabilir.

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku