Yatay Geçişler

ÖSYM Puanı ile Bölüm Değiştirme

2014 Eylül ayında ayında yönetmeliğe konulan ek madde ile bir lisan programından başka bir lisans programına tekrar sınava girmeden geçiş yapılabilir.
Bu maddeye göre öğrenci hazırlık da dahil olmak üzere istediği dönem geçiş yapabilir.Başvuru yapılabilmesi için tek şartı ise öğrencinin puanının, yatay geçiş yapacağı bölümün puanına eşit ya da yüksek olması gerekir.

EK MADDE 1-(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

1 yorum

Misafir
06.02.2015 15:03

bölümler arası değişiklik

Konular