Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

ÖSYM Yataş Geçiş İşlemleri

ÖSYM Yataş Geçiş İşlemleri ile alakalı bilgileri sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıda Belirtilen Linkten Yatay Geçiş Kontenjanlarını İnceleyebilirsiniz:

http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/yatay-gecis/Kurumlararasi-Yatay-Gecis-Kontenjanlari.pdf

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

*Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihi
Başlangıç:04 Ağustos 2014 Pazartesi
Bitiş:22 Ağustos 2014 Cuma

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başlangıç:25 Ağustos 2014
Bitiş:29 Ağustos 2014

Sonuçların İlanı:01 Eylül 2014

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:03 Eylül 2014
Bitiş:05 Eylül 2014

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:08 Eylül 2014
Bitiş:10 Eylül 2014

*Bahar Yarıyılı
Başvuru Tarihi
Başlangıç:05 Ocak 2015 Pazartesi
Bitiş:16 Ocak 2015 Cuma

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başlangıç:20 Ocak 2015
Bitiş:23 Ocak 2015

Sonuçların İlanı:27 Ocak 2015

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç:28 Ocak 2015
Bitiş:30 Ocak 2015

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç:02 Şubat 2015
Bitiş:04 Şubat 2015

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjan Türleri ve Koşulları

A- KURUMLARARASI KONTENJAN (İlkbahar döneminde sadece Meslek Yüksekokulu için)
Başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır. Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim süresi, YGS/LYS puan türü, öğretim programı vb. özellikler gözönüne alınarak karar verilir.
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemi (önlisans programlarında bir dönemi) tamamlamış olması zorunludur.
c) Öğrencinin ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen YGS/LYS/Kabul Edilen Diğer Sınavlar puan koşulunu sağlaması zorunludur.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Ortalama ile Yatay Geçiş
Başvuru Tarihi:25 Temmuz 2014
(Son Gün)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Başvuru Tarihi:29 Ağustos 2014
(Son Gün)

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıdaki ekten detaylara ulaşabilirsiniz.


NOT:Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilân edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.

Devamını oku

ikinci öğretimden birinci öğretime geçiş

normal şartlarda, bir ikinci öğretim programından sadece ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. ancak ikinci öğretim programında öğrenim gören bir öğrenci, eğer sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçerse, birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir.

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları

Genel Kurallar
- Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisans programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
- Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
- Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Öğretim Süresi

Devamını oku

Yatay Geçiş Genel İlkeleri- kontenjan, geçişler, başvuru ve değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak programı

Genel İlkeler
Kontenjan
MADDE 5(1)(2)Yatay geçiş farklı iki ünüversitenin bölümleri arasında ya da aynı üniversite içindeki bölümler arasında yapılabilir, ancak önceden ilan edilmiş olan kontenjan ve şartlar çerçevesinde.
Eğer bir bölümde ösym tarafından yapılan yerleştirmeler sırasında kontenjan sınırlaması yoksa, yatay geçiş geçişlerde de kontenjan sınırlaması olmaz.

Geçişler
MADDE 6(1)Önlisans bölümlerinin ilk dönemi ile son dönemi, lisans bölümlerinin ilk iki dönemi (yani birinci sınıfı) ile lisans bölümlerinin son iki döneminde (yani dördüncü sınıfta)yatay geçiş yapılamaz.
(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Devamını oku

Kayıt Donduranların Yatay Geçiş Yapma Hakkı Var mı?

Kayıt Donduranlar Yatay Geçiş Yapabilir Mi ? Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti : Birden fazla program için başvuran adayların tek bir Başvuru Formu* doldurmaları gerekmektedir. Formun başvuru yapılan her bir program için fotokopi ile çoğaltılması ve herbir başvuru formu için ayrı olmak üzere 275TL tutarındaki başvuru ücretinin Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 no'lu (IBAN NO: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba yatırılıp dekontunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (başvuru ücreti iade edilmemektedir).2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir; bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra 2.sınıfın sonunda programı kesinleştirilecektir.

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar yapılması gerekir.
-Yatay Geçiş Başvuru Formu
-Not Belgesi
-Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin kayıtlı olduğu kurumundan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) Belgenin fotokopisi kabul edilmeyecektir. (Fotokopiyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
-YGS/LYS/ÖSYS Belgesi Çıktısı
-Başvuru yapan adayın kayıtlı bulunduğu Yükseköğretim kurumuna yerleştiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanlarını ve yerleştirildiğini gösteren belgenin yeni tarihli çıktısı.
-Ders İçerikleri (Üniversite Kataloğu Fotokopisi)
-Başvuran adayın kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı, üniversite katalogundaki ilgili bölüme ait tüm sayfaların resmi olarak onaylanmış ve mühürlenmiş fotokopisi (ders müfredatı, ders içerikleri, bölüme ait bilgiler).
-İngilizce Yeterlilik Belgesi

Devamını oku

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

ÖSYM Puanıyla Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılır mı?

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece not ortalamasına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir)
Bu durum kurumlar arası yatay geçişte bölüm değiştirecek olanlar için farklıdır.

Devamını oku

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi yatay geçiş işlemleri ile alakalı bilgi ve konular

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

21 Eylül 2013 tarihli 28772 sayılı Resmi Gazete'de YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler
geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da
dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi,
öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları

Devamını oku

Galatasaray Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihi
Başlangıç:01 Temmuz 2014
Bitiş:21 Ağustos 2014

Sınava Girecek Öğrencilerin İlanı:28 Ağustos 2014

Sınav Tarihleri
Fransızca Bilim Yazılı Sınavları:01 Eylül 2014
Sınavın Açıklanması:02 Eylül 2014

Sözlü Sınav Tarihleri
Bilim Sınavında Başarılı Olan Öğrencilerin Sözlü Sınav Tarihi:03 Eylül 2014

Sonuçların İlanı:05 Eylül 2014*

Kayıt Tarihi
Başlangıç:10 Eylül 2014
Bitiş:11 Eylül 2014


*Sınav sonuçları 05 Eylül 2014 tarihinde Web sayfamızda ilan edilecek olup, kazanan öğrencilerin adreslerine postalanacaktır.

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1. İlgili yılın LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) Belgesi.

2. İlgili yılın ÖSYS Sonuçları Belgesi veya ilgili yılın DGS Sonuç Belgesi.

3. Başvuran adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları disiplin durumunu belirten belge.

4. Öğrencilerin “transcript”lerinde yer alan derslerin ders tanımları.

5. Öğretim dili Türkçe olan bir programa kayıtlı olanlar ile Yeditepe Üniversitesinin hazırlık sınıfına veya ilgili programın birinci sınıfının ilk dönemine yatay geçiş yapacak olan adaylar için varsa TOEFL ya da eşdeğer sınavların sonuçlarını gösterir belge.
[DİKKAT! Uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu bulunmayanların,
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından 27 Ağustos 2014 Eylül tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir.]
Bu öğrenciler dışındaki adayların kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğretim dili bilgisini gösterir belge.

Devamını oku

İzmir Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

1- Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.
2- Not Dökümü (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
3- Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencilerden okudukları üniversite için denklik belgeleri getirmeleri gerekir.
4- Ders içerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir belge.
5- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.
7- ÖSYS sınav sonuç belgesi
8- Başvuru Ücreti 100 TL’ dir. Ücret http://odeme.izmir.edu.tr/DigerOdemeler.aspx adresinden ya da aşağıda belirtilen hesap numaralarından yatırılabilir.
Hesap adı: İzmir Üniversitesi
Banka: FİNANSBANK İZMİR ŞUBESİ
Şube Kodu: 00350
Hesap numarası: 00350-263415126341516
IBAN: TR82 0011 1000 0000 0026 3415 16

Devamını oku

Yatay Geçiş Yedek Aday Listesi Hangi Koşullar İçindir ?

Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

Devamını oku

Yeditepe Üniversitesi 2017-2018 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Ulaşmak İstediğiniz Bilgiler Aşağıdaki Ekte Mevcuttur.

Devamını oku

Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Devamını oku

Acıbadem Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Üniversite dışından kabul edilecek öğrencilerin yatay geçiş başvurularının alınması:10 Temmuz 2014 – 30 Ağustos 2014

Başvuruların Değerlendirilmesi:1-14 Eylül 2014

Yatay Geçiş hakkı kazanan adayların ilanı:15 Eylül 2014

Yatay Geçiş hakkı kazanan adayların ücret yatırmaları ve kesin kayıtları:15-30 Eylül 2014

Devamını oku

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Bu kapsamda başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen belgeleri 29 Ağustos 2014 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Ofisine (Giriş Kat) teslim etmeleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla program için başvuru yapan adayların, başvuru formunu doldurup fotokopi ile çoğaltması ve gerekli belgeleri her başvuruya eklemesi gerekmektedir.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, internet sayfamızda ilan edilir.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme

-Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

-Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.

-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

-Yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması gerekir.

-Üçüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece üçüncü fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Devamını oku

kurum içi yatay geçiş şartları nelerdir?

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

Devamını oku

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu teknik Üniversitesi ile İlgili Yatay Geçiş Bilgilerine Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

Devamını oku

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurum Dışı Yatay Geçiş Koşulları

Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte iki ayrı yöntemle BİLGİ’ye yatay geçiş yapılabilir:

-Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir. Yönetmeliğe göre, yalnızca 2014-2015 akademik yılından önce Türkiye’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler.

-Başarı Koşullarına Göre Yatay Geçiş

Devamını oku

İzmir Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

1- Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.
2- Not Dökümü (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
3- Ders içerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir belge.
4- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.
5- ÖSYS sınav sonuç belgesi
6- Başvuru Ücreti 100 TL’ dir. Ücret http://odeme.izmir.edu.tr/DigerOdemeler.aspx adresinden ya da aşağıda belirtilen hesap numaralarından yatırılabilir.
Hesap adı: İzmir Üniversitesi
Banka: FİNANSBANK İZMİR ŞUBESİ
Şube Kodu: 00350
Hesap numarası: 00350-26326341516 00350-263415
IBAN: TR82 0011 1000 0000 0026 3415 16

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı ve İntibak Programı

-Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, üniversitemiz internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

-Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

-İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Devamını oku

Galatasaray Üniversitesi Yatay Geçiş Değerlendirmesi

-Yurt içi, kurum dışından başvuranlar girecekleri değerlendirme sınavı sonuçlarına göre,
-Yurt dışından başvuranlar girecekleri değerlendirme sınavı sonuçlarına göre,
-Kurum içinden başvuranlar ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanır.

Devamını oku

Atılım Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgesi

Gerekli Belge Aşağıdaki Ekte Mevcuttur

Devamını oku

Dokuz Eylül Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

BAŞARI PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesinde belirtilen şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmektedir.
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yıllık öğretim yapan ön lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Başarı puanı ile ara sınıflara yatay geçişte (Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçiş hariç) yatay geçiş sıralama puanının (YGSP) en az 2,5 olması gereklidir.

Devamını oku

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

2016-2017 ÖN LİSANS LİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Yurt Dışı Yatay Geçiş Koşulları

1-Genel Not Ortalaması Koşulu: Yurt dışı yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olması gerekir.

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kadir Has Üniversitesi diploma programlarına yurt içi diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

1- Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olmadır.

3- Öğrencinin geçmek istediği programa, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçiş yapılamaz.

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçiş yapmak istediği program aynı olmalıdır.

4- Öğrencinin, geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo, vb.) yerine getirmiş olmalıdır.

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıdaki Linkten Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz.

http://oidb.metu.edu.tr/kurum-ici-yatay-gecis-kontenjanlari

Devamını oku

İlkbahar Dönemi Yatay Geçiş İntibak İşlemleri

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmazlar, ancak ilgili dersler için muafiyet işlemi görürler.

Devamını oku

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş ile alakalı konular

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Tarihleri

Başvuru başlangıç:07.07.2014
Başvuru Bitiş:01.09.2014

Değerlendirme Başlangıç:02.09.2014
Değerlendirme Bitiş:05.09.2014

Sonuç:08.09.2014

Kesin Kayıt Başlangıç:09.09.2014
Kesin Kayıt Bitiş:12.09.2014

Yedek Kayıt Başlangıç:16.09.2014
Yedek Kayıt Bitiş:22.09.2014

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1- Başvuru formu ile bir adet fotoğraf

2- Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge

3- İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge

Devamını oku