Yatay Geçişler

2. Öğretimden 1. Öğretime Geçiş Var mı?

İkinci Öğretimden Birinci Öğretime Yatay Geçiş,İkinci Öğretimden Birinci Öğretime Yatay Geçiş Şartları,İkinci Öğretimden Normal Öğretime Geçiş...


Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Üniversite içi) Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.


Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Konular