Yatay Geçişler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017-2018 Yatay Geçiş Tarihleri

Başvuru Başlangıç: 27.08.2014
Başvuru Bitiş: 29.08.2014

Değerlendirme Başlangıç: 01.09.2014
Değerlendirme Bitiş: 04.09.2014

Sonuç: 05.09.2014

Kesin Kayıt Başlangıç: 08.09.2014
Kesin Kayıt Bitiş: 10.09.2014

Yedek Kayıt Başlangıç: 11.09.2014
Yedek Kayıt Bitiş: 12.09.2014