Yatay Geçişler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
Kurumlararasi yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Başvuru Şartları
(1) Eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olmak:
Öğrencinin başvuru sırasında başvurduğu yükseköğrenim kurumuna eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.
(2) Ön Lisans programında en az bir dönemi tamamlamış olmak:
Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin Önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olması zorunludur. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(3) Okunan dönemlere ait bütün derslerin tamamlanmış olması:
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.
(4) İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girmiş olmak:
İkinci öğretim Önlisans diploma programından örgün öğretim Önlisans diploma programına başvurabilmek için bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması zorunludur. Bu öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(5) Minimum Başarı puanı:
Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 2.50; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 60 genel not ortalaması şartı aranır.
(6) Başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesi:
Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun dönüşüm tabloları kullanılır.
(7) Açıköğretim Fakültelerinden geçiş:
Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS) aranır
(8) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilecektir.
(9) 5. inci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, beşinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.