Yatay Geçişler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Başvuru, Değerlendirme, Sonuçların İlanı

(1) Başvuru:
Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Değerlendirme:
Geçerli başvurusu olan tüm adaylarla ilgili ön değerlendirme; isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır ve yatay geçiş işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Başvuruların değerlendirilmesinde, aynı puan türündeki programlara geçiş için genel not ortalamasının %60’ı ve merkezi yerleştirme puanının %40’ı; farklı puan türlerindeki programlara geçiş için ise genel not ortalamasının %30’u ve merkezi yerleştirme puanının %70’i esas alınarak başarı puanları hesaplanır ve kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır.

(3) Sonuçların İlanı:
Asıldan yatay geçiş hakkı kazananlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet sayfasında duyurulur. Ayrıca öğrencilere yazılı tebligat yapılmaz. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.