Yatay Geçişler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.


Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavlar ve Puanları
a) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,
b) GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olmak
c) ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan almış olmak,
ç) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,
d) Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 70 olmak,
e) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 ile 32 olmak,
f) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak,
g) ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
h) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
ı) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan almış olmak,
i) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
j) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
k) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
l) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
m) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
n) Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak