Yatay Geçişler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi
2. ÖSYS Sonuç belgesi çıktısı
3. Onaylı Not Durum Belgesi (transkript). (yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir)
4. Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge (Yabancı dildeki ders içeriklerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir)
5. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
6. Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS).
7. Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı Yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşullarında belirtilen sonuç belgesi.
8. Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Üniversite-Fakültesini tanıtan döküman.
9. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda geç gelen ve eksik belgesi olanların müracaatları işleme konulmayacaktır.