Yatay Geçişler

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş ile İlgili Özel Durumlar

Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular özel durum olarak değerlendirilir:

Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri (kontenjan dışı değerlendirme)
Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları (kontenjan dışı değerlendirilir),
Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları
Yurt dışı için belirlenen kontenjanlar
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

I. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur.

d) Öğrencinin genel not ortalamasının 4’lük sistem uygulayan birimlerde en az 3.50, 100’lük sistem uygulayan birimlerde 88.33 olması zorunludur.

e) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait ÖSS/LYS yerleştirme puanının, başvurduğu programın o yıla ait ÖSS/LYS genel kontenjan yerleştirme taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

II. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında;

Liseye en az iki yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Kontenjanı Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir.
Liseyi Türkiye’de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullarını ve Gazi Üniversitesi başvuru esaslarını sağlaması gerekir.