Yatay Geçişler

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş Değerlendirme

Değerlendirme, başvuran adayların ÖSS’de almış oldukları puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanına (YP) göre yapılır. Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla yerleştirilen öğrenciler de daha önceki yıllarda üniversitemize müraacat etmek için gerekli olan en düşük YGS puanına sahip olmalıdır. Ayrıca adaylar ilgili birimlerce sınav ya da mülakata tabi tutulacak, başarılı olan adayların yatay geçişleri yapılacaktır.

Başvurular Rektörlükçe oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

-Üniversitelere kontenjan ayrılması
Kontenjan sayısı kadar, farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, başvuranların öğrenim gördükleri üniversiteler arasından ve ÖSS puanlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlenir.

-Yerleştirme puanlarının (YP) hesaplanması
Başvuran adaylar için YP hesaplanır. Yerleştirme Puanı ÖSYS yerleşme puanının % 80’i ile yüzlük sisteme dönüştürülmüş (dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır) genel akademik ortalamasının % 20’sinin toplamıyla elde edilir.

Başvurularda (her üniversite için ayrı ayrı) adaylar YP’lerine göre sıralanır. Farklı üniversitelerden öğrencilere yatay geçiş imkanı vermek maksadıyla her bir üniversite için belirlenmiş kontenjan kadar YP’si en yüksek adaya geçiş imkanı verilir. Üniversite sayısının kontenjandan fazla olması durumunda farklı üniversitelerden en yüksek YP’si olan öğrenciler yatay geçiş yaparlar.

Üniversite sayısının kontenjan sayısından az olması durumunda ise öncelikle farklı üniversitelerin en yüksek YP’sine sahip olanlar, kontenjanın fazla olması durumunda ise en yüksek YP’ye sahip olanlar yerleştirilirler.

Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilir. Yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır.