Yatay Geçişler

Gazi Üniversitesi Yatay Geçiş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Trankript (not dökümü) belgesi
Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (üniversitesince düzenlenmiş ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir)

2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi
(ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile ayrıca kontrol yapılacaktır. Bu amaçla adayların ÖSYM şifrelerini temin ederek başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.)

3. Başvuru formu
İlgili internet adresinden temin edilir.

4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

5. Öğrencinin geldiği programın eğitim dili belgesi (Tamamen veya kısmen İngilizce olan programlar için)

6. Onaylı ders içerikleri

7. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Birinci Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.