Yatay Geçişler

Ege Üniversitesine Yatay Geçiş Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre başvuru için gerekli belgeler
tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yapılacaktır.
Başvurular şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz
edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi
halinde iade edilmeyecektir.
Belirtilen belgelerin, öğrencilerin okumakta oldukları
Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (İmzalı ve
ıslak mühürlü )

İstenilen belgeler iki nüsha olarak kabul edilecektir.
Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için ayrı başvuru formu dolduracaklar ve her başvuru için belirtilen gerekli belgeleri ayrıca
hazırlayacaklardır.

Üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvuranlardan ilave belge talep edilebilecektir.