Yatay Geçişler

Marmara Üniversitesi Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru için gerekli belgeler:
1-ÖSYS sonuç belgesi fotokopisi.(Bilgisayar çıktısı)
2-Onaylı not döküm belgesi (transkript), (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
3-Vesikalık fotoğraf (1 Adet- Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş)
4-Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı- transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)
5-Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)