Yatay Geçişler

Bülent Ecevit Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1.Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki öğrenim gördüğü sürelerde öğretim planındaki yeralan tüm
dersleri almış ve bütün sınavlarını başarmış olması, başarısız dersinin bulunmaması gerekir.

2.Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2 olması şarttır.

3-Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde adaylar, o yılki yerleştirme puan ve türlerine
göre sıralandırılacak ve en yüksek puanlı adaylar tercih edilecektir. Puanların eşit olması halinde
not ortalaması yüksek olan aday kabul edilecektir.

4.Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş yapan ve
yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olamayanlar ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı
aldığını başvuru sırasında belgeleyemeyenler bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programına
tabi tutulacaktır.

5. Başvurularda kurumca istenilen tüm belgelerin eksiksiz sağlanması gerekmektedir.