Yatay Geçişler

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi ve Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

-Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.


-İTÜ Dışından Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı 09 Eylül 2014 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde http://www.sis.itu.edu.tr/ ilan edilecektir.