Yatay Geçişler

Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

1.Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2.Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfa geçiş yapılamaz.
3. Ön Lisans hariç Lisans programlarının son sınıfına yatay geçiş yapılmaz.
4. Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
a)Ayrılacağı kurumdaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmalıdır.
b)Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) başvurulan sınıfa kadar, 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması,
c)Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını geçememiş olan öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
d)Geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asil ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenir ve ilan edilir.
e)Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmak isteyen öğrenciler için; YÖK'ün bu öğretim kurumlarının denkliğini tanımış ve kontenjan açılmış olması kaydıyla, yurtiçi yatay geçişlerde aranacak şartlar geçerlidir.
f)Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim öğretim programının giriş puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartıyla nakledilebilirler.
5. Disiplin cezası alanlar, yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.
6. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
7. Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yatay geçiş, hazırlık sınıfı okutulmayan bir bölüm veya programdan ise, öğrenci Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı hazırlık muafiyet sınavına girmelidir. Yabancı Dil Hazırlık muafiyet sınavında başarılı olanlar öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlar 1 yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra öğrenimlerine devam ederler.
8. Birinci ve II. Öğretime aynı anda başvuru yapılmak istenmesi durumunda ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanır.