Yatay Geçişler

Cumhuriyet Üniversitesi Yatay Geçiş İçin İstenen Belgeler

İSTENEN BELGELER

1-Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;
2-Not durumu belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge; (fotokopi veya suret kabul edilmez.)
3-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
4-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS yerleştirme belgesinin onaylı fotokopisi;
5-Ders içeriklerinin tasdikli örneği;
6- Yurt dışından yapılacak başvurularda;
a- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi veya denklik fotokopisi, disiplin cezası alıp almadığına dair belge;
b- Not durum belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvuruların kabul edilmeyeceği;
c- Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş suretleri;
d- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;